Zgłoszenie reklamacyjne

Przed złożeniem reklamacji prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami znajdującymi się na karcie gwarancyjnej produktu. Większość producentów posiada usługę Door to door w celu weryfikacji proszę o telefon do serwisu producenta (znajduje się on z tyłu karty gwarancyjnej).

Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni (od chwili dostarczenia produktu do sklepu lub właściwego serwisu).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.


Copyrights 2016 | Polityka Prywatności
Created by Network Way